Tijdens de begrotingsraad van 6 november 2018 heeft VVD Westland het volgende in de raadszaal bereikt!

In de raad van januari 2018 heeft VVD Westland, Westland Verstandig en PvdA Westland de motie inzake Bereikbaar Ondernemen van de VVD mede ingediend. Deze motie behaalde geen meerderheid. In 2018 waren er weer werkzaamheden voor deuren van winkeliers gepland. Nu zijn naar aanleiding van vragen van D66 Westland de werkzaamheden verplaatst naar januari, maar het blijkt ieder jaar weer een item te zijn en dus ieder jaar actueel. Daarom hebben we vandaag samen met Westland Verstandig– PvdA - D66 - CDA - Christen Unie/SGP – GBW en GroenLinks de motie "Bereikbaar Ondernemen" ingediend (zie bijlage 1).

VVD Westland blijft strijden voor lastenverlaging voor de Westlander. Door dit college is er een inhaalslag gemaakt op de afvalstoffen heffing. Deze liep jaren achter. Dit resulteert juist in een lastenverhoging van circa €20,- per woning. VVD Westland begrijpt, met de stijgende kosten op het gebied van afval, dat er een inhaalslag gedaan moet worden door het huidige college. De woonlasten voor de Westlander worden bepaald door de afvalstoffen heffing en de OZB. Het college houdt de 0 lijn vast en verhoogd de OZB niet. Daarom hebben we vandaag samen met LPF Westland – CDA - Christen Unie/SGP de motie "Verlaging van de OZB met 2%" ingediend (zie bijlage 2).

VVD Westland staat voor levendige kernen. Afgelopen zomer hebben we ons hard gemaakt voor een klein extra podium ter ere van het 5 jarig bestaan van een ondernemer. Dit was volgens de regels niet mogelijk. In Kwintsheul een bakker die in de zomer periode een klein terrasje wilde voor wat koffie en koeken. Ook niet mogelijk. VVD Westland zou dat graag anders zien en pleit ervoor dat er voor deze én andere ondernemers wat ruimer gekeken wordt naar de regels zodat kleine initiatieven vanuit de ondernemers, die bijdragen aan levendigheid en een aantrekkelijker kern, de ruimte krijgen. Daarom hebben we vandaag samen met CDA – PvdA – GroenLinks – GBW de motie "Meer ruimte voor ondernemers" ingediend (zie bijlage 3).