Schriftelijke vragen inzake de oude Dalton MAVO te Naaldwijk

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 20 augustus 2018 door de fractie VVD Westland, inzake de oude Dalton MAVO te Naaldwijk.

Zeer regelmatig is het voormalige gebouw van de Dalton Mavo al onderwerp van gesprek geweest in de Raad. Deze verlaten school levert een onveilige situatie op voor de omgeving.

De VVD heeft in november vorig jaar en de LPF in april van dit jaar middels vragen aandacht gevraagd voor de verpaupering  en een toenemend gevoel van onveiligheid in de omgeving

Volgens de beantwoording op deze vragen zou het gebouw zo spoedig mogelijk en uiterlijk in de zomer van 2018 worden gesloopt.

Al enige tijd is het nu angstvallig stil rondom het gebouw van de Dalton Mavo en wederom bereiken ons berichten dat er onveilige situaties ontstaan door hangjongeren en mogelijk illegale praktijken.

Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven wat de vorderingen zijn in de ontwikkeling van deze locatie
  2. Kan het college aangeven waarom er nog niet begonnen is  met de sloop van het gebouw?
  3. Kan het college aangeven wat het college gaat doen aan deze onveilige situatie tot het moment dat het gebouw gesloopt is?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.


Namens de fractie van VVD Westland,
Sander Zuyderwijk


Bron: Afbeelding via Google Maps