Geen arbeidsmigranten dorp in Maasdijk

Op 14 augustus heeft er een extra raadsvergadering plaatsgevonden. Het onderwerp van de raadsvergadering was voor de raadsleden en fractievoorzitters geheim. Dit is een bijzondere gang van zaken vindt VVD Westland. Het vroegtijdig inlichten van alle fractievoorzitters middels een Presidiumvergadering, al dan niet onder geheimhouding, zou volgens VVD Westland een juiste gang van zaken zijn. Het college heeft echter besloten het onderwerp op dinsdag in de raadsvergadering kenbaar te maken vanwege algemeen Westlands belang. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk “Gezien het algemeen belang en de mogelijke consequenties begrijpt onze fractie dat de vergadering achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden”.

Het besluit om de uitvoering van het bestemmingsplan even te “bevriezen” is goed. Door een hiaat in het bestemmingsplan was het mogelijk om meerdere hotels te bouwen op Honderdland voor arbeidsmigranten huisvesting. Het zou een dorp van arbeidsmigranten kunnen worden binnen onze kern Maasdijk. VVD Westland vindt dit niet wenselijk. De opgave die het Westland heeft om arbeidsmigranten te huisvesten is groot en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

VVD Westland zet wel vraagtekens bij de integriteit van sommige raadsleden. Fractievoorzitter Sander Zuyderwijk “Het verbaast ons dat sommige raadsleden geheimhouding tot vrijdag toezeggen in de vergadering, maar op woensdag wel de pers te woord staan. Het zou goed zijn als daar onderzoek naar gedaan wordt. Want mogelijk door de loslippigheid van deze raadsleden is er, zoals wij vanuit bronnen hebben vernomen, alsnog een aanvraag ingediend. Loslippigheid resulteert dus mogelijk alsnog in een tweede hotel voor huisvesting van arbeidsmigranten”.

VVD Westland zal zich blijven inzetten voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten, maar zal de huisvesting van onze jongeren en senioren zeker niet vergeten.

Sander Zuyderwijk
Fractievoorzitter VVD Westland
06-10579892