het Westlands Akkoord

In de bijlage treft u het Westlands Akkoord voor de bestuursperiode 2018-2022 aan.

Als CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en ChristenUnie-SGP Westland hebben wij gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, omdat we open willen besturen, met ruimte voor inbreng van anderen. Om die reden hebben wij in dit akkoord ook speerpunten van de andere fracties verwerkt. Als politieke partijen hebben wij weliswaar verschillende referentiekaders en overtuigingen, maar we vinden elkaar in de trots op Westland, haar historie en haar cultuur. En wij vinden elkaar in de ambitie om Westland met innovatieve oplossingen mooier en toekomstbestendig te maken. Wij gaan de komende bestuursperiode graag de samenwerking aan met een ieder die deze trots en ambitie deelt.