Column STREAMER

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de komende vier jaar als het gaat om de Westlandse economie?
Het behoud en uitbreiden van onze tuinbouw is één van de grootste. Westland draait op tuinbouw, vrijwel iedere Westlander verdient daar direct of indirect zijn of haar brood mee. De gemeente moet er dan ook alles aan doen deze ondernemers en de kennis en kunde te behouden. Innovaties als geothermie of hogere kassenbouw moet de gemeente aanmoedigen en niet frustreren met allerhande regels. Essentieel onderdeel van onze economie is de bereikbaarheid van, naar en binnen Westland. In overleg met de sector moet worden gezocht naar slimme verkeersoplossingen en waar nodig en mogelijk asfalt.

 

Geef drie concrete, economisch gerichte actiepunten aan waar uw partij voor gaat.
De gemeente moet bij haar aanbestedingsbeleid zo veel mogelijk gebruik maken van Westlandse ondernemers: Ondernemersparticipatie Westland (OPW). Daarnaast moet de gemeente tuinbouw- en energiebedrijven zoveel mogelijk ruimte geven om hier te blijven innoveren, te vergroenen en energiekosten voor bewoners te reduceren. Betere bereikbaarheid van het Westland door betere ontsluiting van bedrijventerreinen, betere verbinding tussen de A4 en A20. Tevens bereikbaar ondernemen in de diverse winkelcentra.

 

Wat moet er volgens u gefaciliteerd worden door de ondernemers in Westland?
Er wordt nu fors geïnvesteerd in clubs van marketing, tuinbouw en greenport. Wat de VVD Westland betreft kan dat effectiever en goedkoper. Wij willen dat hier één overkoepelende organisatie ontstaat, die namens het gehele Westland coördineert en investeert. 

 

Wat wilt u de kiezers meegeven?
Het is goed om te realiseren dat het geld tot ver over onze landsgrenzen verdiend wordt. De VVD Westland heeft uitstekende contacten in de provinciale en landelijke politiek en provinciaal/landelijk bestuur. Niet alleen lokaal bereiken we dingen, maar ook landelijk. Zeker als we een nog sterkere VVD krijgen in het Westland. Stem dus VVD!