Tuinbouw en energie ontwikkeling

Deze week publiceert Het Hele Westland ook onze column over de tuinbouw en energie ontwikkeling. Hieronder vindt u de digitale versie.


De meeste van ons weten, een plant groeit, bloeit en gaat dood. Zo gaat het vaak ook met organisaties en systemen. De afgelopen honderd jaar is de cyclus van opkomst, bloei en sterven bij het veilingwezen zichtbaar geweest. Voor groente en fruit is er in het Westland inmiddels geen veiling meer. Voor de sierteelt wordt het merendeel van het aanbod niet meer via de klok, het hart van de veiling, afgemijnd. Er zijn andere afzet methoden gekomen, andere manieren hoe vraag en aanbod elkaar vinden. De tuinders en handel hebben dat zonder tussenkomst van de overheid gedaan. Prima.

De komende jaren zal de energievoorziening hoog op de agenda van de tuinbouwsector en de overheid staan. Doordat minder aardgas beschikbaar is, wordt de behoefte aan alternatieve energiebronnen groot. Hoewel noodzaak om van het gas af te stappen geen eigen keuze van de tuinbouwsector is, zijn er tuinbouwondernemers die druk bezig zijn alternatieven, zoals geothermie. Privaat initiatief, al dan niet in een collectief van ondernemers, is wat de VVD betreft een goede zaak.

Tegelijkertijd ontmoeten overheid en private sector elkaar hier. Naast het verkrijgen van warmte, door bijvoorbeeld geothermie, restwarmte en biogasinstallaties, is een warmtenet nodig. Niet op elk bedrijf zal een van eerder genoemde installaties passen. Transport van warmte is dan noodzakelijk. Ook hier geldt, waar er private initiatieven zijn prima. Wat de VVD betreft zorgt de overheid voor mogelijkheden, zodat een warmtenet snel gerealiseerd kan worden. De urgentie spreekt voor zich. Met mogelijkheden gaat het om wetgeving, ruimtelijke keuzes en beleid en eventuele onrendabele toppen.

De VVD wil dat nieuwe energiebronnen niet alleen kunnen groeien, maar ook snel kunnen bloeien. Om zo de bloei van de tuinbouw, nu en in de toekomst, te garanderen!

Pieter Varekamp