Veiligheid

Deze week publiceert Het Hele Westland onze column over veiligheid. Hieronder vindt u de digitale versie. Heeft u vragen? Guus Bakker en Sander Zuyderwijk komen graag een #bakkiedoen.


De bevolking heeft te maken met sterk stijgende (zware) criminaliteit. Jonge crimineeltjes kunnen uitgroeien tot zware criminelen doordat niet in een vroeg stadium ingegrepen word. Dit is mede te wijten aan een politie die niet meer fijnmazig in de dorpskernen functioneert. (Vroegsignalering van criminaliteit vind niet meer plaats).

De VVD Westland staat voor een meer herkenbare, aanspreekbare politie die ook fijnmazig bekend is met zijn burgers. Meer (wijk)agenten in uw dorpskern, die samen met u nadenken en acteren tegen criminaliteit. Meer ‘blauw op straat’ voor een beter veiligheidsgevoel bereik je ook met de vele buurt-What’s-Appgroepen en met op cruciale punten cameratoezicht.

Hoofdinspecteur/strategisch adviseur van Politie Guus Bakker