Motie “Bereikbaar Ondernemen”

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 20 februari 2018.

Constaterende dat:

- Voor de meeste detailhandel ondernemers de periode rond Sinterklaas en Kerst de belangrijkste periode is als het gaat om omzet genereren.

- Deze winkels en bedrijven in deze periode daarom goed bereikbaar moeten zijn voor klanten en leveranciers.

- Wij als gemeente faciliterend zijn aan de bewoners en ondernemers van het Westland.

Overwegende dat:

- In Westland altijd wegwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor verbetering en onderhoud.

- Civiele werkzaamheden aangemeld moeten worden ter toetsing bij het loket “Bereikbaar Westland”.

- Wegwerkzaamheden ook in winkelgebieden/winkelstraten moeten plaatsvinden.

- De meeste winkels voor hun omzet mede afhankelijk zijn van de Sinterklaas- en Kerstperiode.

Verzoekt het college:

- Civiele werkzaamheden in winkelstraten en winkelgebieden niet te laten plaatsvinden in de periode van 15 november tot 2 januari, zolang de openbare veiligheid niet in geding is.

- Dit op te nemen in richtlijnen van Bereikbaar Westland.

- Indien richtlijnen voor 15 november 2018 nog niet gereed zijn, civiele werken in en bij winkelcentra; tussen 15 november en 2 januari tot de richtlijnen gereed zijn, alleen toe te staan als de noodzaak goed onderbouwd tijdig wordt medegedeeld aan de raad en de betreffende ondernemers.

- Ten alle tijden met de winkeliers en ondernemers in overleg te gaan over bereikbaarheid ruim voor aanvang van de werkzaamheden.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD Westland | Sander Zuyderwijk

PvdA Westland | Nico de Gier

Westland Verstandig | Peter Duijsens