Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van VVD Westland: Samen voor een Sterker Westland! Gewoon Doen!

Samen voor een Sterker Westland! Gewoon Doen!

VVD Westland heeft een verkiezingsprogramma samengesteld waarin het Westland op de eerste plaats staat en waarin gewerkt wordt aan een sterker Westland. Lijststrekker Sander Zuyderwijk geeft aan: “De afgelopen jaren heeft de VVD zich in de coalitie ingezet voor onder andere een beter financieel beleid. Dit heeft geleid tot een daling van de schuld met circa 40 miljoen en voor het eerst in jaren een daling van de OZB. Wij willen die lijn doorzetten. Maar naast financiën zetten wij ook in op onder ander de volgende punten;

  • Bereikbaarheid: De Westlander moet binnen 15 minuten op een snelweg kunnen zitten, vanaf elk adres.
  • Veiligheid: Geen donkere hoekjes in het Westland, bedrijventerreinen en woonwijken moeten goed verlicht zijn. Ook moet buurtpreventie gestimuleerd en ondersteund worden.
  • Leefbaarheid: Alle dorpskernen na Naaldwijk en ‘s Gravenzande moeten de komende 4 jaar opgeknapt worden. Ieder dorp een levendig plein waar mensen kunnen samenkomen, recreëren en winkelen.
  • Economie: Het maken van een goed investeringsklimaat voor het MKB, de Duurzame Tuinbouw en de Agro Logistiek
  • Communicatie: Inwoners en bedrijven moeten betrokken worden bij de bestemmingsplannen in het Westland. VVD Westland vindt het van groot belang dat met alle belanghebbenden wordt gepraat en dat deze belangen worden meegenomen in de besluitvorming.                           

Het gehele verkiezingsprogramma vindt u in het bijgevoegde bestand.