Raadsvragen: Sportvelden open in de zomer voor de jeugd

Binnen onze mooie gemeente Westland liggen mooie, goede sportvelden van zowel natuur- als kunstgras. Deze velden, vooral de kunstgrasvelden, worden ook gebruikt door de omwonende jeugd. Want was is er mooier dan lekker buiten sporten als daar de mogelijkheid voor is.

Echter in de zomermaanden worden veel sportcomplexen gesloten, vooral om de natuurgrasvelden te kunnen onderhouden, of om bijvoorbeeld een kunstgrasveld te vervangen. Erg jammer voor de jeugd, want vaak is het weer goed, heeft de jeugd vakantie en wordt er niet meer getraind bij de club in verband met de zomerstop. Omdat sporten beter en gezonder is voor onze jeugd dan hangen achter een Playstation zou de fractie van VVD Westland graag zien dat de kunstgrasvelden overdag beschikbaar zijn voor de jeugd.


De VVD Westland heeft daarom de volgende vragen voor het college van burgemeester en wethouders: 

1.     In plaats van voor de tv of Playstation te hangen is het voor onze jeugd beter om op een sportveld te spelen. Hoe denkt het college te bevorderen dat er ook in de zomer, wanneer immers veel sportclubs gesloten zijn, voldoende speel- en sportmogelijkheden voor de jeugd zijn? Zijn de kunstgrasvelden daarvoor in te zetten?

2.     Klopt het dat de kunstgrasvelden van de diverse Westlandse Verenigingen voor de jeugd gesloten zijn buiten het sport seizoen en wat is de regelgeving hierover? 

3.     Op welke manier is geregeld dat omwonende jeugd gebruik kan maken van kunstgras velden die niet gebruikt worden door de hurende sportvereniging?

4.     Als het zo is dat buiten de tijden die de sportvereniging de kunstgrasvelden gebruikt het complex gesloten is, kan het college dan in een regeling voorzien zodat de jeugd wel terecht kan op de kunstgrasvelden?


Uiteraard begrijpt onze fractie dat van overlast of vernieling geen sprake mag zijn. Het zou  echter wel zonde zijn als de jeugd in de zomer deze mogelijkheid niet heeft, in een tijd dat trapveldjes in woonwijken steeds zeldzamer worden.


Namens de fractie,

Sander Zuijderwijk
Peter Hartman