Gemeenteschuld onder VVD gedaald

De financiële huishouding van de gemeente Westland is wederom verbeterd. Terwijl de gemeente voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 nog tegen een schuld van 378 miljoen euro zat aan te hikken, heeft het de afgelopen 4 jaar de schuld met bijna 50 miljoen euro zien dalen. Volgens fractievoorzitter Pieter Varekamp is dit met name te danken aan de VVD. De VVD levert niet alleen de wethouder op financiën, maar heeft ook in 2014 hard campagne gevoerd voor het op orde brengen van de gemeentefinanciën.

VVD Westland is blij met de financiële resultaten van 2016. Fractievoorzitter Varekamp: ‘Het terugdringen van de gemeenteschuld, en daarmee de gemeentefinanciën op orde brengen, is een goede zaak! Betere financiën versterken het financieel vermogen van de gemeente. Zo staan we gesteld voor de toekomst. Dus complimenten aan het college.’

De gemeenteschuld bedroeg eind 2014 nog 378 miljoen Euro en is nu gedaald naar 337 miljoen Euro.Afzet van gronden, een enkele meevaller in de rijksbijdrage en verstandige keuzes in uitgaven, zoals groenvoorziening, herinrichting dorpscentra, maken het totaalresultaat.

Naast aandacht voor financiën moet er volgens Varekamp doorlopend aandacht blijven voor leefbare dorpcentra, ruimte voor ondernemers, zoals daadwerkelijke ruimte voor agrologistieke bedrijven en goede wegen. Afsluitend zegt Varekamp: ‘En met het financiele resultaat, is het uiteraard passend dat de woonlasten, waaronder de OZB, dit jaar verlaagd zijn.’