Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde, gesteld op 3 mei 2017 door de fractie VVD Westland, over het ontbreken van wisselgeld bij de gemeente (II).

Op 13 januari 2017 stelde de fractie van VVD Westland vragen aan het college over het ontbreken van wisselgeld op het gemeentehuis Naaldwijk. De door het college zo geroemde serviceverlening naar de Westlandse burger blijkt op dit punt niet optimaal te zijn. De gestelde vragen zijn tot op heden niet beantwoord.

De klachten van de winkeliers in de omgeving van het gemeentehuis duren onverminderd voort. Ter toelichting: vandaag kreeg de eigenaar van IJssalon LKKR!! zelfs 9 vragen van mensen om geld te wisselen. Zij krijgen van het gemeentehuis te horen dat zij daar niet kunnen wisselen. Dat gebeurt niet alleen vandaag, maar vrijwel dagelijks. De bedrijfsvoering van de omliggende middenstand wordt hierdoor geschaad. Zij sturen immers mensen weg die boos en vol onbegrip de winkel verlaten. Ze verliezen er wellicht zelfs klanten door.

In aanvulling op de vragen van 13 januari jl. stellen wij de volgende vragen:

  • 5. is u bekend dat tot op de dag van vandaag de in januari gemelde overlast voor de winkeliers op het Havenplein en omgeving voortduurt?
  • 6. het is topdrukte voor paspoorten e.d. Is dat niet een reden te meer om de dienstverlening naar onze burgers toe optimaal in te vullen?
  • 7. bent u ermee bekend dat winkeliers aan banken betalen voor wisselgeld en de MKB’ers proberen onderling geld te wisselen om uitgaven te besparen. Zij willen en kunnen dus niet meewerken aan al die verzoeken om geld te wisselen voor diensten die Westlanders bij de gemeente moeten afnemen. Graag uw visie.
  • 8. welke aanvullende maatregelen denkt het college te nemen om deze overlast weg te nemen?

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de VVD Westland fractie,

Elly van der Wilk-van Baren