Bakkie doen?

Als operationeel omgevingsmanager bij een civiele aannemer is aan mij de taak om de schakel te zijn tussen infrastructurele werken en de omgeving. De omgeving bestaat uit belanghebbenden. Denk hierbij aan bedrijven die door het vervangen van de straat direct getroffen worden in de bedrijfsvoering en aan gezinnen die tijdelijk de auto niet voor de deur kunnen zetten. 

Zo breng ik in gesprekken de invloed van het werk in beeld bij de belanghebbenden. Door de belangen van de omgeving vroegtijdig in beeld te hebben, kunnen we de werkwijze nog aanpassen, zonder dat er afgedaan wordt aan de kwaliteit van het werk. Een kleine wijziging in werkwijze kan echter een grote positieve invloed hebben. Door deze gesprekken blijven ook verrassingen achterwege en kan het werk gedaan worden. Je neemt de belanghebbenden mee in het te realiseren werk. 

In de politiek is het niet anders. Vanuit je portefeuille als raadslid ga je op de koffie bij de verschillende belanghebbenden om de invloed van een nog te nemen beslissing te toetsen. Soms kunnen die beslissingen ook een verschillende invloed hebben. Om dan een goede afweging te maken ga je terug naar het principe waarvoor je de politiek in gegaan bent. Een beter Westland voor iedereen, het algemeen belang. Zo hebben gesprekken die we voerden met diverse belanghebbenden geleid tot een veiligere verkeerssituatie rondom het Sportpark de Hoge Bomen. Een gesprek heeft dus nut. 

De politiek staat bekend als stug waar weinig naar de burger wordt geluisterd. Door in gesprek te gaan met u kunnen we horen wat uw belangen en wensen zijn en kunnen wij toelichting geven wat de algemene belangen zijn van de te nemen besluiten. Wellicht komen we samen tot een nieuw inzicht of tot een bevestiging van het te nemen besluit. Wij nemen u graag mee. Bakkie doen..? 

Sander Zuyderwijk