Roel Batelaan

Roel Batelaan is steunraadslid voor de Westlandse VVD. Eerder was hij al gemeenteraadslid. Hij woont sinds een aantal jaar in Maasdijk. In het dagelijks leven werkt Roel als zzp'er in beleidsontwikkeling en communicatie. Daarnaast is hij actief bij de Reddingsbrigade Monster en de Buurtpreventie Maasdijk.

Samen met de fractie gaat Roel werken aan vereenvoudiging van vergunningstrajecten, dierenwelzijnsbeleid, een veilige en schone buitenruimte en een slagvaardige gemeente. 

"Niets mooier dan de inwoners van Westland vertegenwoordigen in de lokale politiek. Ook buiten verkiezingstijd ben ik benaderbaar en ga ik graag het gesprek met je aan.”

Dus heb je een idee om Westlander mooier en veiliger te maken, neem contact op met Roel.