Subsidies

Subsidie is een steun in de rug voor amateurs, sporters en vrijwilligers. Subsidie werkt daar als blijk van waardering en vergroot de gemeenschapszin.