Open Armen beleid

Het is goed als bedrijven van buitenaf naar Westland komen. Dat levert vernieuwing, nieuwe banen en versterkt ons agrologistiek- en tuinbouwcluster.