Rondvraag inzake strandpaviljoens Westlandse kust

Rondvraag voor de vergadering van de gemeenteraad Westland op 26 mei 2020 inzake strandpaviljoens Westlandse Kust

De afgelopen jaren is er door verschillende colleges hard nagedacht over de Westlandse kust en een kustvisie.

Een onderdeel van de kust zijn de strandpaviljoen. Tot nu toe is in alle overleggen is gesproken over de mogelijkheid tot het ruimte bieden aan 10 gelijkwaardige strandpaviljoens.

In de aangenomen motie van mei 2019 is het college verzocht om de benodigde kaders en besluiten voor dergelijk beleid (te weten 10 gelijkwaardige strandpaviljoens) zoals bestemmingsplan en horeca vergunning uit te werken en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Raad.

Op 14 mei jl. is door het college besloten om een aanvraag van een ondernemer, Westbeach, voor een omgevingsvergunning voor een gelijkwaardig strandpaviljoen te weigeren.

Een van de redenen die gegeven is voor het afwijzen van de omgevingsvergunning voor een strandpaviljoen is dat het bestemmingsplan maar 9 strandpaviljoens kan faciliteren.

Deze gegevens én in het licht van de motie van 21 mei 2019 leiden derhalve tot de volgende vragen aan het college:

1.    Wat is het verschil in bestemmingsplan Kust toen, (mei 2019 waarin duidelijk sprake was van 10 paviljoens), en nu (waarbij er maar 9 worden toegestaan)?

2.    Waarom is altijd in de diverse overleggen en stukken gesproken over 10 paviljoens? Had dan niet beter direct kenbaar kunnen worden gemaakt dat het college er slechts 9 wilde?

3.    In het kader van behoorlijk bestuur, hoe kunnen ondernemers ondernemen als er continue verschillende aantallen worden gehanteerd waardoor verwachtingen kunnen ontstaan die uitmonden in (achteraf gezien) nutteloze investeringen, economische schade en teleurstellingen bij ondernemers?

4.    In de motie van mei 2019 is het college verzocht om de benodigde kaders en besluiten voor dergelijk beleid (te weten 10 gelijkwaardige strandpaviljoens) zoals bestemmingsplan en horeca vergunning uit te werken en zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de Raad. Waarom heeft het college deze motie niet uitgevoerd?

 

Namens de fractie VVD Westland    

Sander Zuyderwijk