Jurjen de Klerk

Als van jongs af aan trekt de politiek mij. In mijn studententijd kwam ik tot de conclusie dat ik hier ook daadwerkelijk wat mee wilde gaan doen!  Voor mij staan zelfredzaamheid en het vertrouwen in de kwaliteiten van mensen voorop. Voor mij is er daarom maar één keus voor welke partij ik aan de slag wil: de VVD!

Gezien de droogte en klimaatverandering, wordt de rol van goed watermanagement met de dag belangrijker. Ik zou hier graag mijn steentje aan bijdragen. Als voormalig politiek assistent hecht ik veel waarde aan samenwerking met andere politieke partijen, ongeacht hun politieke kleur. Dit is ook één van mijn kwaliteiten: om met verschillende partijen overeenstemming te bereiken op basis van de inhoud.

Ik ben meer dan drieënhalf jaar politiek adviseur geweest waarvan ik tweeënhalf jaar als fractiemedewerker in Rotterdam heb gewerkt. Daarna ben ik aan de slag gegaan als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, waar ik in 2017 heb bijgedragen aan de verkiezingen en het huidige regeerakkoord. Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker Wonen bij de Provincie Zuid-Holland, een actueel en boeiend thema.